VEKST: Finn Grønseth i Høyda Utvikling mener at stor boligutvikling på Høyda og Verket gjør førerløse elektriske busser ekstra aktuelt mellom disse områdene og Moss sentrum. Foto: Torgeir Snilsberg

Ønsker førerløse busser mellom Høyda, sentrum og Verket

Hovedbildet over: VEKST: Finn Grønseth i Høyda Utvikling mener at stor boligutvikling på Høyda og Verket gjør førerløse elektriske busser ekstra aktuelt mellom disse områdene og Moss sentrum. Foto: Torgeir Snilsberg

Høyda Utvikling håper at politikerne finner midler til et forprosjekt for førerløse elbusser fram og tilbake mellom Høyda, Moss jernbanestasjon, Moss sentrum og Verket.

– Vi sendte Moss kommune en søknad om 250.000 kroner til et forprosjekt i begynnelsen av oktober, men jeg ser at rådmannen dessverre ikke har lagt dette inn i sitt budsjettforslag, sier leder Finn Grønseth i gårdeierforeningen Høyda Utvikling og fortsetter:

– Nå skjer det en ekstremt sterk utvikling både på Høyda og på Verket, og sammen med trafikkproblemene i Moss og den rivende teknologiske utviklingen, har vi veldig tro på at selvgående busser mellom Verket og Høyda via sentrum kan bidra positivt. Vi er i hvert fall spent på hva et slikt forprosjekt kan gi av svar og muligheter.

Må ha kunnskap

– Moss kommune er jo i ferd med å legge seg på en grønn linje, og de strammer inn på P-tilbudet. Dette underbygger ytterligere behovet for en slik busslinje, slik at folk raskt og enkelt kan forflytte seg langs denne ruten.

– Vi ønsker et tilbud tilpasset brukerne, med kortest mulig kjørestrekning, hyppig frekvens og en akseptabel pris, som gjør at linjen blir et reelt alternativ til egen bil både på dag- og kveldstid. Men det hjelper ikke å tro, man må vite. Og derfor ønsker vi et forprosjekt. Skal dette bli en realitet, må vi gjøre et grundig forarbeid, erkjenner lederen i Høyda Utvikling.

Prøvefase på Kongsberg

Teknologien på førerløse busser er i stor utvikling, og i oktober ble det startet et prøveprosjekt med førerløs buss på Kongsberg.

– Der går bussen foreløpig bare en runde på et par hundre meter og kjører i 15 kilometer i timen. Men førerløse kjøretøyer er i utvikling, framgangen kan skje fort, og Moss bør være med på dette, framholder Grønseth.

– Samtidig er ingen byer like, derfor må hver enkelt by ha sitt eget opplegg. Og slik sett trenger vi et forprosjekt for Moss, fortsetter han, og ser entusiastisk for seg en utvidelse i andre retninger i Moss, og også muligheter for å bestille førerløse biler for lokal persontransport.

ØKT avventer

Busslinjen Grønseth forfekter vil kunne bli et tilskudd til – men også en mulig konkurrent for – busstilbudet Østfold Kollektivtrafikk (ØKT) nå planlegger i Moss og Rygge, og som ventelig settes i drift neste år.

ØKT har ansvaret for og rettighetene til kollektivtransport i Moss, og direktør Børre Johnsen i ØKT ønsker på sparket tirsdag ikke å uttale seg om Grønseths idé.

Politisk applaus

– Varaordførerne i Moss og Rygge, Benedicte Lund (MDG) og Finn-Erik Blakstad (Venstre), uttalte seg svært positivt til å gjøre en forundersøkelse for en slik førerløs busslinje under Høydakonferansen i september, påpeker Finn Grønseth.

I SPISS: Finn Grønseth ved monumentet over det legendariske Ving-kortet. Han mener at Moss påny bør kunne være med i front av utviklingen. Foto: Torgeir Snilsberg

– Ja, og jeg er veldig overrasket over at beløpet det er søkt om ikke ligger inne i mossebudsjettet, sier Blakstad til Moss Avis.

– Siden ruten i sin helhet er tenkt i Moss, og Rygge kommune heller ikke har mottatt noen søknad, får vi det nok ikke inn på Rygge-budsjettet. Men Moss, med sine trafikkutfordringer og geografi, er jo som skapt for å teste ut dette, sier Blakstad.

– Men i møtet i styringsgruppa for samarbeidsavtalen om transportutvikling i mosseregionen i slutten av oktober, sa ordførerne Hanne Tollerud og Inger-Lise Skartlien seg enige i at mossedistriktet skal avvente førerløse busser til det fungerer andre steder?

– Det er en holdning jeg er helt uenig i. Moss er nærmest programforpliktet til å være testby, kommenterer Blakstad.

Ønsker det inn på budsjettet

Moss’ varaordfører Benedicte Lund i Miljøpartiet De Grønne sier:

– MDG er positive til dette, og jeg har forprosjektet på listen over hva MDG ønsker å få inn i budsjettet. Moss står i en ekstraordinær trafikksituasjon og Torun Degnes fra Moss jobber innen dette feltet. Så her har vi sjansen til både å gjøre noe med trafikkbildet og å støtte lokale aktører.

– Det gjøres nå forsøk med riktignok saktegående, men førerløse busser på korte strekninger i Fredrikstad og på Kongsberg. Og alt taler for at Moss ikke bør vente, men derimot våge å være modige og være med på å utvikle et bedre tilbud innen førerløse busser, sier Lund.

Hun er likevel usikker på om hun når igjennom:

– Gruppen for løpende, avbøtende tiltak i mossetrafikken foreslår å droppe førerløse busser, fordi bussene blir stående i de samme køene som resten av trafikken. Bussene vil trenge kollektivfelt eller en lite trafikkert trasé for å fungere effektivt. I tillegg blir mossebudsjettet for 2019 veldig, veldig stramt, i det siste året før Moss og Rygge slår seg sammen.

Artikkel fra Moss avis 22.11.2018

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH