Volvat Moss

God tid til pasientene

Volvat er et helhetlig medisinsk konsept bestående av et helseteam som jobber tett sammen for å få til en best mulig behandling for pasientene. Helseteamet i Moss består av veldig flinke og serviceinnstilte kollegaer i alle ledd, hvor pasientene alltid er i fokus.

Vi er også ISO sertifisert, innenfor kvalitet og miljø. Vi jobber tverrfaglig og har et godt samarbeid oss i mellom, forteller Anne Cesilie Narvestad, daglig leder ved Volvat Moss.

Jonas Bjørdal – Ortopedkirurg

Medisinsk ansvarlig for Volvat Østfold. Innenfor kirurgi har vi hatt et sterkt fokus på tverrfaglig behandling. Her har vi fysioterapeuter, kirurger og ernæringsfysiolog som vi har tilgjengelig for å gi pasienten en best
mulig behandling, og for å unngå overbehandling. Vi har redusert antall unødige operasjoner med 80% det siste halvannet år. Siden vi er så store i Volvat har vi mulighet til sub-spesialisering innen kirurgi, altså flere
spesialister og stor bredde. Det er kort vei til den beste behandling. Kommer du til Volvat så får du den hjelpen du trenger, men det er ikke alltid operasjon. Å få pasienten så bra som mulig, så raskt som mulig og med så lite risiko som mulig er det vi har fokus på.

Carl Praestiin – Kardiolog

Vi er nå 3 kardiologer ved Volvat, etterhvert 4. Pasientene kommer som privatbetalende, noen fra forsikringsselskapene, andre er henvist innad i Volvat og flere og flere kommer fra sykehusene på grunn av fritt behandlingsvalg. Ved fritt behandlingsvalg betaler pasienten kun egenandel. De fleste som kommer er urolige for tungpustenhet, hjertebank, for høyt kolesterol, åreforkalkning etc. – og alt dette kan vi utrede og
behandle hvis nødvendig. Mange som kommer er redde og trenger tid til å prate og bli tatt på alvor. Vi setter av god tid, og pasientene kan få time både på dagtid og kveldstid. Ingen henvisning er nødvendig og det er kort ventetid.

Sofia Fatima Mathiesen – Gynekolog.

Jeg har jobbet ved Volvat i 2 år. Mange kvinner ønsker gjerne å gå til en gynekolog når de skal ta celleprøver. Her tar vi oss god tid med pasientene og det skal være en god opplevelse for dem. Foruten celleprøver tilbyr vi svangerskapskontroller, ultralyd av gravide, prevensjonsveiledning, infertilitet, blødningsforstyrrelser, kontroller av kreftopererte kvinner m.m. Vi har stor pågang av pasienter og har av den grunn ansatt enda en gynekolog, Bach-Que L. Bredesen, som startet i januar i år.

Vi ser at det er et behov for fleksibilitet. Mange er i jobb og pendler, og mange ønsker å velge tidspunkt selv. Vi har derfor tilbud både på dagtid og på kveldstid.

Stein-Øyvind Jørstad – lungelege med godkjent kompetanse som allergolog

Allergiplager er økende, og årsaken til dette er sammensatt. Både arv og ulike miljøfaktorer kan spille inn.

Ved allergologisk diagnostikk er det viktig med god kompetanse for korrekt diagnose, vurdering av alvorlighetsgrad, samt spesifikk og rett behandling. Symptomer skyldes heller ikke alltid allergi, men kan representere intoleranse, overfølsomhet eller annen hypersensitivitet. Mange har et unødvendig restriktivt kosthold grunnet ubekreftet mistanke om overfølsomhet overfor enkelte typer mat. Det er bare rundt 5 % av
alle med mistenkt matallergi som faktisk har det.

Christian Hage-Engebretsen – Allmennlege

Jeg har vært her siden oppstart av senteret, dvs. 3 år. Pågangen av pasienter øker, og jeg har nå en robust og stabil pasientgruppe, og det kommer stadig nye til. Noen pasienter føler at de står litt fast. Jeg tilstreber å bruke god tid og være grundig i kartlegging av nåværende og tidligere helseplager, og å se
sammenhenger i plagene. Dette er viktig for å stille riktig diagnose og å gi riktig og god behandling. I tillegg har vi jo et stort tverrfaglig team ved Volvat tilgjengelig ved behov, med kort ventetid.

I tillegg finnes flere spesialister ved senteret bl.a. revmatolog og psykolog. Fra og med januar i år har vi utvidet vårt tilbud og kan også tilby time hos øyelege.

Mange er i jobb og ønsker å velge tidspunkt selv. Vi har derfor tilbud både på dag- og kveldstid.

Bestill time her:
https://www.volvat.no/lokasjoner/moss/
eller ved å ringe 69 30 23 00.

Åpningstider:
Mandag: 08-20
Tirsdag – fredag: 08-16

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH