AlfaWiz Moss er noe for seg selv

En ny leietaker står nå klar til å åpne dørene i Lilleeng Helsepark. Denne gangen er det en optiker som ønsker velkommen. Ikke en hvilken som helst optiker, men en som har stort fokus på «de nære ting».

I Lilleeng Helsepark på Høyda er det nå like før optiker Pål Kolsrud kan ønske velkommen til AlfaWiz Moss AS. I disse dager legger sjefen sjøl og hans ansatte siste hånden på verket i forhold til det som kommer til å bli et synssenter litt utenom det vanlige.

– Vi har utviklet vår egen synstest som tar utgangspunkt i dagens virkelighet og ikke den som var for 150 år siden da prinsippet for ordinære synstester ble innført. Da var det jo stort sett bare presten, lensmannen og doktoren som var aktive lesere. Slik er det jo ikke lenger. Dagens situasjon stiller faktisk store krav til både lesing og skriving for de aller fleste av oss, og derfor har også øynenes krav til å formidle den skriftlige informasjonen økt betydelig, forklarer Kolsrud.

Går grundig til verks

Det er analyseverktøyet AlfaWiz som Kolsrud refererer til. En avansert form for synstesting som har blitt utviklet på bakgrunn av hans mange erfaringer fra over 30 års forskning og klinisk arbeid med synsrelaterte leseproblemer. I løpet av disse årene har Pål Kolsrud hjulpet tusenvis av pasienter til en ny og bedre hverdag med hensyn til både lesing og ikke minst økt leseforståelse. Lesehastigheten har også blitt betraktelig forbedret.

– Generelt sett kan vi si at vi som mennesker er skrudd sammen for å se godt på avstand. Utfordringen er bare at i 90% av den tiden vi aktivt benytter synet daglig, så fokuserer vi på det som ligger en meter eller enda kortere fra nesetippen. Med AlfaWiz har vi utviklet en metode som ved hjelp av en bedre diagnose enklere avslører dine eventuelle synsproblemer. Det er rett og slett en grundigere synsundersøkelse hvor man benytter mer tid på hvordan øynene jobber på nært hold enn hva en ordinær synstest byr på. Hos oss studerer du ikke en plakat med små og store bokstaver på seks meters avstand under store deler av en synstest, forklarer han engasjert.

Kan du forklare i korte trekk hvordan dere gjennomfører testing av synet?
– Vi lar pasienten lese noen få linjer fra en tekst via et nettbrett mens et kamera registrerer hvordan hodet og øynene beveger seg under lesing. Via et dataprogram vil bevegelsene så bli analysert og vi vil kunne få frem en grafisk fremstilling av pasientens lesemønster. Med bakgrunn i denne informasjonen vil jeg eller andre AlfaWiz-optikere kunne komme med korreksjoner som vil hjelpe deg til å lese hurtigere, huske bedre og i tillegg få mindre plager når man leser, forklarer optikeren.

Rammer også de unge

Det er jo en kjensgjerning at synet forandrer seg etter hvert som man blir eldre. Kolsrud mener på sin side at endringene begynner allerede i tidlig alder.

– Vi er av den oppfatning at mange har tydelige tegn på «synsproblemer ved lesing» allerede i ung alder. Det kan for mange inntreffe allerede i barneskolen. Barn kan gå fra å være dyktige lesere de første årene til nærmest å miste grepet om lesingen i løpet av få år. Har man for eksempel en mistanke om dysleksi eller f.eks. konsentrasjonsproblemer, kan det være på sin plass å få undersøkt hvordan øynene fungerer på nært hold. Kanskje kan problemet langt på vei løses med en synskorreksjon, uttaler Kolsrud.

Sprer det glade budskap

Kolsrud er ikke lenger alene om å benytte AlfaWiz-metoden i Norge. I løpet av de siste årene har han utdannet flere optikere innenfor bruken av det grundige analyseverktøyet. Nå er det totalt fem optikerforretninger rundt om i landet som tilbyr tjenesten. Nyetableringen i Lilleeng Helsepark blir den sjette. Sjefen sjøl forteller at de har tenkt tanken om å etablere en egen optikerkjede.

– Vi har en ambisjon på sikt om å etablere en optikerkjede for de med synsrelaterte plager basert på vår testmetode. Mine erfaringer gjennom 40 år i optikerfaget har vist meg at vår måte å teste på virkelig har noe for seg. Vi har hjulpet mange til nå og det satser vi også på å gjøre i fremtiden, avrunder Pål Kolsrud ved AlfaWiz Moss i Lilleeng Helsepark.

Av Petter Andresen

2023-01-19T11:58:41+01:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Gå til toppen