Lilleeng Legesenter

Da Dr. Kristoffer Simensen startet i Lilleeng Legesenter i Lilleeng Helsepark i mars 2016 var han helt alene.

— Det var litt spennende, men jeg fikk gode vilkår av utleier som la alt til rette for meg, og da valgte jeg å gripe muligheten, sier han.

— Det var bare meg her helt i starten sammen med en legesekretær. Det gikk ikke lang tid, så fikk jeg inn 2 fastleger til, Dr. Hans Bergstrøm og Dr Sara Kanwar som forøvrig nå har sluttet og er erstattet med Dr Birgitte Rønning. Samtidig kom barnelegen hit, Tove Nilsen. I tillegg har fastlege
Geir Kristensen lokaler sammen med oss. Alle legene er selvstendig næringsdrivende, men sekretærene og de andre som jobber her er ansatt i Lilleeng legesenter.

— Fastlegeordningen er litt presset for tiden. Mange steder er det ikke mulig å få fastlege, de har rett og slett for mange pasienter. Utfordringen ligger i at det over tid ikke har blitt tilført nok midler til fastlegeordningen slik at man dekker inn for at oppgavene har blitt flere, sykehusene strammer inn og overfører oppgaver til fastlegene, og dette blir en stor belastning som gjør at vi jobber altfor mye. Det går naturligvis ut over den tiden vi har med pasientene. Det er vanskelig å finne leger med erfaring som ønsker å bli fastleger. Det er mye jobb, større risiko, dermed velger de fleste å bli ansatt på sykehusene eller i det private. Men det vil nok skje noe snart. Helseministeren har bestilt en rapport som kartlegger hvordan fastlegeordningen fungerer, og den rapporten vil forhåpentlig bli lagt til grunn for en plan på hvordan løse utfordringene til våren, sier Kristoffer.

— Men, uansett, vi som er fastleger her trives veldig godt. Vi har et hyggelig miljø med alle her på kontoret, og forsøker å sitte ned å spise lunsj sammen hver dag. Torsdager har vi litt faglig innhold også, så da prøver vi å prioritere det. Vi samarbeider også bra med andre aktører på Lilleeng
Helsepark, og har tett dialog med kiropraktor, fysioterapeut, apoteket osv.

— Nettverket og det sosiale rundt, tverrfaglige møter med psykologene og andre faggrupper var noe av det som gjorde at jeg valgte å etablere legesenter her, avslutter Kristoffer.

Her finner du kontaktinfo og mer informasjon om Lilleeng Legesenter.

Artikkel fra Vingparkenmagasinet 2020
2023-01-19T12:33:42+01:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Gå til toppen