Med bankende hjerte for Lilleeng Helsepark

Finn Grønseth er Lilleeng Helseparks ansikt utad, og kalles «Mr. Lilleeng» blant leietakerne der. Det er jeg godt fornøyd med sier han, da tenker jeg at jeg har gjort noe riktig.

Det var i 2013 at Lilleeng Helsepark-eventyret startet for Finn Grønseth. Da møtte jeg Espen Klevmark i Enata Eiendom, som hadde kjøpt Trio Ving tomta. Idéen var å fylle de tidligere Trio Ving-lokalene på ca. 15.000 kvadratmeter med helse. Vi ble enige om at jeg skulle bistå i dette arbeidet, sier han.

— I en tidlig fase var det naturligvis svært viktig å få på plass intensjonsavtaler med nøkkelaktører innen helse, slik vi kunne gå videre med planene våre, forklarer Finn. Videre begynte arbeidet med å tenke på hvordan man skulle skru sammen et senter med tjenester som treffer de fleste. Fokuset lå også på hvordan et samarbeid mellom de ulike aktørene skulle bli en ressurs for de som har behov for en eller flere helsetjenester. Vi hadde hovedfokus på tverrfaglighet og at det skulle favne så bredt som mulig, sier Finn. Nå ca. fire år etter åpningen er det nesten fullt i Lilleeng Helsepark.

Fornøyde leietakere

— Tilbakemeldingene tyder på at leietakerne trives. Nå er det kun noen få ledige lokaler igjen. De som vil delta i fellesskapet, må med andre ord melde seg nå, sier Finn. Ring meg gjerne på 909 28 912 ang dette. Det er ingen tvil om at Lilleeng Helsepark har blitt en sterk merkevare siden åpningen i januar 2016. Bedre helse dreier seg ikke bare om medisiner og sprøyter, det dreier seg om alt som bidrar til økt livskvalitet. Det får de her, sier Finn.

Helseparken legges merke til også utenfor Moss.

— Flere ganger kommer det folk for å se hvordan dette fungerer. De kommer med et ønske om å kopiere vår løsning til andre steder i landet, nettopp fordi de ser at det er lett for brukerne når man kan få alt på ett sted. Vi liker å si at vi er et «kjøpesenter» med helse. Er det noe jeg er helt sikker på, så er det at å samle så mye helse som mulig under samme tak er veien å gå.

— Jeg prøver å være til stede i senteret så mye som mulig, forklarer Finn på sin daglige runde gjennom helseparken. På denne måten får jeg god kontakt med leietakerne og masse informasjon. Det gjør at jeg kan hjelpe og støtte der det trengs.

Godt samarbeid i helseparken

— Som et ledd i fokuset på godt samarbeid og god informasjonsflyt arrangeres det også en månedlig fagtime for alle leietakerne. I tillegg inviteres også alle eksterne helseaktører på Høyda. Vi presenterer faglige temaer. Innlederne er ofte interne, men vi henter også inn dyktige fagfolk utenfra, forklarer Finn, som selv står for organiseringen av både dette og mange andre arrangementer som foregår i helseparken.

— Det blir mange møter. Og telefoner. Helt siden starten er det hans telefonnummer som har blitt frontet som «hovednummer», og henvendelsene har økt Folk lurer på om jeg kan ta en helsesjekk av dem. Heldigvis kjenner jeg mine begrensninger, så jeg forsøker å finne ut av hva de sliter med og dernest hvilken behandler de egentlig skal til. Det blir ikke kjedelige dager her akkurat, humrer Finn.

At det er travelt er han mildt sagt vant med. Han har alltid hatt mye å henge fingrene i, allerede fra ungdomsårene. Etter ett år som lærer og ett som bussjåfør ble en stilling som fylkessekretær i Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) i Aust-Agder og Telemark starten på en lang arbeidsdag for- og blant hjerte og lungesyke. Han ble i LHL i hele 34 år. De siste 20 som generalsekretær. Det ble en spennende tid. Jeg var med å etablere «Hjertebroa» til England for hjertesyke som ikke fikk behandling i Norge. Vi startet Feiring klinikken og Glitterklinikken, Røros Rehabiliteringssenter, et eget boligselskap som i en periode hadde 12 arkitekter. Vi bygde service- og omsorgsboliger rundt om i hele landet. Vi drev tuberkulosebekjempelse i Senegal, Namibia og i Nepal. I den samme perioden var han leder for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO, paraplyorganisasjonen for mange av funksjonshemmedes organisasjoner.

I tillegg til en svært innholdsrik karriere, var han i 1996 og 1977 statssekretær i Sosialdepartementet. Etter valget i 1997, gikk jeg tilbake som generalsekretær i organisasjonen og var strålende fornøyd med det. Det var spennende å få utforme og sette politikken ut i praksis. For meg var det likevel viktigere å være interessepolitiker. Det som da betyr noe er hvordan den enkelte kan få hjelp med helsa si og hvordan deres pårørende blir ivaretatt.

Finn satt igjen med masse verdifull kompetanse da han i 2008 sluttet i LHL. Siden den gang har det vært mange spennende oppgaver og jobber. For øyeblikket har jeg 3 jobber. I tillegg til jobben som daglig leder i Lilleeng Helsepark er jeg daglig leder av Høyda Utvikling, gårdeierforeningen på Høyda hvis formål er å bidra til utvikling av bydelen. I samarbeid med PS Press Reklame ble selskapet «På Høyda midt i Moss» etablert i 2019. Her er Finn styreleder og daglig leder. Hovedoppgaven er å samle næringsliv og handlende på Høyda for å skape en god bydel å bo i, drive handel i og være grunneier på, sier han.

Det er ingen tvil om at han har nok å henge fingrene i. Riktignok bærer «Mr. Lilleeng» ikke preg av at det blir for mye. Smilet sitter løst og han har alltid tid til å lytte eller ta en prat, også med eksterne. Faktisk vil han veldig gjerne ha mer dialog med dem utenfor, ikke minst det offentlige. Jeg har et ønske at kommune og stat tar kontakt og spør om hvordan vi kan samarbeide. Vi er ikke en farlig konkurrent, men kan være et spennende supplement. Fremover vil utfordringer stå i kø. De fleste av den store økningen i antall eldre vil få en eller annen helseutfordring. Det offentlige makter ikke å løse alle oppgavene alene, sier Finn og fortsetter: I Lilleeng Helsepark har vi nærmere 70 ulike fagdisipliner. Kjempedyktige fagpersoner som mer enn noe ønsker å bruke kompetansen sin også i det offentlige.

Samtidig som han pakker sammen for dagen, svarer han blidt på en av dagens siste telefonsamtaler. Snart skal han som vanlig sette seg i elbilen på vei hjem. Og det er et stykke å kjøre hjem til Porsgrunn og Brevik – kystens perle, som han selv sier. — Det blir mye bilkjøring hver dag. Men jeg får holde på med noe som er meningsfullt og veldig gøy, og da merker jeg ikke så mye til det, sier han. Jeg gleder meg til hver dag.

— Jeg er fylt opp med masse godt humør, optimisme, engasjement og en god porsjon energi. Det er godt å ha i bagasjen når en jobber med oppgaver som skal gjøre livet lettere å leve for mange mennesker, avslutter han.

Denne saken ble opprinnelig publisert i Vingparkenmagasinet for 2020.

2023-01-19T12:17:02+01:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Gå til toppen