AlfaWiz Moss

AlfaWiz for bedre lesing. Hvis du ikke leser så bra som du skulle ønske, bør du kontrollere synet ditt ved hjelp av Alfawiz-metoden.

AlfaWiz har utviklet sin egen synstest som tar utgangspunkt i dagens virkelighet og ikke den som var for 150 år siden da prinsippet for ordinære synstester ble innført. Da var det stort sett bare presten, lensmannen og doktoren som var aktive lesere. Slik er det ikke lenger. Dagens situasjon stiller faktisk store krav til både lesing og skriving for de aller fleste av oss, og derfor har også øynenes krav til å formidle den skriftlige informasjonen økt betydelig.

AlfaWiz, som daglig leder Pål Kolsrud bruker, er en avansert form for synstesting som har blitt utviklet på bakgrunn av hans mange erfaringer fra over 30 års forskning og klinisk arbeid med synsrelaterte leseproblemer.

Pasienten leser noen få linjer fra en tekst via et nettbrett mens et kamera registrerer hvordan hodet og øynene beveger seg under lesing. Via et dataprogram vil bevegelsene så bli analysert og man vil få frem en grafisk fremstilling av pasientens lesemønster. Med bakgrunn i denne informasjonen vil Pål, som AlfaWiz-optiker, gi bedre tilpassede brillekorreksjoner som vil hjelpe pasienten å lese hurtigere, huske bedre og i tillegg få mindre plager når man leser.

Les mer om AlfaWiz metoden og hvordan øynene jobber.

KONTAKT

AlfaWiz Moss

Lilleengveien 8,
1523 Moss
Tlf: 929 88 888

Se websiden

PLASSERING I HELSEPARKEN

Inngang A, 1. etg.

ÅPNINGSTIDER

Mandag-Fredag: 08:00 – 16:00
Lørdag – Søndag: Stengt

FINN I KART