Moss Språksenter

Moss Språksenter tilbyr logopediske tjenester, utredning/kartlegging.

Moss Språksenter tilbyr logopediske tjenester utredning/kartlegging og oppfølging av afasi, munn motorikk vansker, spise og svelge vansker, språkvansker hos barn og unge, stamming, stemme vansker og uttale vansker.

Vi tilbyr individuelt, gruppe behandling og teleterapi.

 

Johanna Gustavsen

Logoped MNLL

 

Jeg heter Johanna og er utdannet i logopedi. Jeg har fullført en bachelorgrad i logopedi, en lisensiatgrad i logopedi og ett år av en toårig masterutdanning i Logopedi i Portugal. Jeg har tatt en postgrad i munn motorikk og deglutisjon.  Jeg har jobbet både ikommune og sykehus i Portugal. Jeg har også stor erfaring i poliklinikk.

Jeg var i 3 års praksisveileder ved Høyskolen for helsefag i Alcoitâo og ved Algarve universitetet.

Jeg har flere års klinisk erfaring innen hele det logopediske fagområdet. Jeg har deltatt på kurs i inn-og utland, og er oppdatert på forskning og nye tanker innen fagfeltet. Har også kurs og klinisk erfaring i bruk av Talk Tools, Letsip og Vitalstim.

KONTAKT

Moss Språksenter

Lilleengveien 8,
1523 Moss
Tlf: 941 30 005

Webside

PLASSERING I HELSEPARKEN

Inngang A, 2 etg.

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Fredag: 08.00 – 16.00
 

FINN I KART