Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Hvis du har erfaringer og opplevelser som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet.

Våre behandlere

Marianne Eek – Pasient- og brukerombud
Magne Solberg – Seniorrådgiver
Aina Wold Mørk – Seniorrådgiver
Line Isabell S. Rytter – Seniorrådgiver

KONTAKT

Lilleeng Legesenter

Lilleengveien 8,
1523 Moss
Tlf: 69 20 90 90 / 40 50 16 00

Webside

PLASSERING I HELSEPARKEN

Inngang B, 2 etg.

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Fredag: 09.00 – 14.30

FINN I KART