Psykiater Erik Koch-Bakken

En psykiater er en lege som er spesialist i utredning og behandling av psykiske sykdommer og som har kunnskap om fysiske sykdommer og deres behandling.

Jeg har vært psykiater siden 2007 og har til sammen 19 års erfaring fra psykiske helsevern; fra Sykehuset Østfold, Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Modum Bad.

Jeg har også vært fastlege, bedriftslege, skolelege og jobbet på medisinsk avdeling.

Jeg har avtale med Helse Sør-Øst og kan derfor tilby behandling med offentlige satser (per 2020):

375 kr per time inntil frikortgrensen (2460 kr).

Inntak av pasienter styres etter prioriteringsveilederen fra Helsedirektoratet.

Pasienter må ha henvisning fra lege eller psykolog.

Erik Koch-Bakken tilbyr følgende tjenester:

Vurdering

Vurdering av diagnose og behandlingsmulighet. Ved behov gjøres utredning for å avdekke eventuelle fysiske årsaker til psykiske plager i samarbeid med fastlege eller annen legespesialist (blodprøver, fysisk undersøkelse, EKG, rtg-/billedundersøkelser, EEG)

Mål

Varighet av behandlingen, hyppighet av timer og metode avhenger av målet for behandlingen, din livssituasjon, av behov, nytte og kapasitet.

Samtaler

Samtalene kan være inspirert av psykodynamisk psykoterapi, kognitiv atferdsterapi eller medfølelses-fokusert terapi. Eller den kan være traumefokusert, kunnskapsfokusert eller løsningsfokusert. Eller en kombinasjon av flere metoder.

Medisinering

Medisiner kan noen ganger være avgjørende for vellykket behandling og for noen det som ønskes. Medisiner kan også gjøre annen behandling lettere ved å dempe symptomer. Og medisiner kan noen ganger gi bivirkninger i form av fysiske og/eller psykiske plager. Kunnskap om egen medisinbruk er derfor viktig. Blodprøver kan brukes som hjelpemiddel i vurderingen.

Video

Videosamtaler på forespørsel hvis det passer med din behandling. Eller nødvendig på grunn av en evt smittesituasjon (coronavirus).

Psykodynamisk gruppeterapi

Jeg har videreutdanning i gruppepsykoterapi. Ønsker du å arbeide med hvordan du forholder deg til andre, og hvordan andre forholder seg til deg? Jeg tar inn pasienter som ønsker å delta i slik behandling og starter opp når det er nok deltagere (8 pasienter, med 1 meters avstand).

Sensorimotorisk psykoterapi

Psykiske sykdommer gir ofte fysiske plager. Fysiske sykdommer kan gi psykiske plager. Og fysiske og psykiske sykdommer kan eksistere samtidig. Kroppens signaler kan derfor være viktig i behandlingen. Kroppen kan også være en ressurs.

Jeg har videreutdanning i sensorimotorisk psykoterapi som er en kroppsorientert samtaleterapi, og bruker dette for å inkludere kroppen i behandlingen med samtykke fra pasienten når det er naturlig .

Fysisk aktivitet

Pasienter som ønsker et alternativ til medisiner eller et supplement til annen behandling anbefales fysisk aktivitet. God fysisk form gjør deg sterkere og mer utholdende også psykisk og er gunstig ved angst, depresjon, stress og søvnvansker. Det bedrer også konsentrasjon og læringsevne. Jeg inkluderer dette i behandlingen hvis ønskelig.

Ønsker du starthjelp for å komme i gang med fysisk aktivitet, kan jeg formidle kontakt med en fysioterapeut som driver et gruppetilbud.

KONTAKT

Psykiater Erik Koch-Bakken

Lilleengveien 8,
1523 Moss
Tlf: 904 25 441

PLASSERING I HELSEPARKEN

Inngang A, 2. etg.

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Fredag: 08.00 – 16.00

FINN I KART