Psykolog Lillian Larsen

En psykiater er en lege som er spesialist i utredning og behandling av psykiske sykdommer og som har kunnskap om fysiske sykdommer og deres behandling.

Klinisk psykolog

Lillian har lang erfaring med utredning og behandling av ulike psykiske lidelser som PTSD/traumer, dissosiative lidelser, spiseforstyrrelser, angst, fobier, depresjon, eksistensielle spørsmål og fysiske smerter. Har også lang erfaring med behandling av stressrelaterte lidelser som utbrenthet og utmattelse. Hun har spisskompetanse på bistand etter traumatiske hendelser som vold, overgrep og ulykker.

Lillian sin tilnærming er eklektisk, noe som betyr at hun tar i bruk ulike metoder og skreddersyr terapien til den enkeltes behov. Hun er aktiv deltager i samtalen, og stiller åpne spørsmål. Terapi handler ofte om å få et annet syn på de utfordringene man står i, få kunnskap om hvordan ting kan henge sammen, og få tilbake makt og kontroll over det som man føler man har mistet grepet på.

Lillian har samarbeid med fastleger og er med i møter med NAV.

Behandlingsmetoder

Lillian har flere år med videreutdanning i traumebehandling, og er sertifisert EMDR behandler. EMDR er en internasjonal og nasjonal godkjent behandling for traumer, men benyttes også med god effekt i behandling av stress, angst, depresjon, smerter og spiseforstyrrelser. EMDR behandling er helt ufarlig, og har ingen negative ettervirkninger. Du kan lese mer om EMDR på hennes hjemmeside.

Hun benytter seg også av behandlingsmetoder som kognitiv terapi, kognitiv atferdsterapi, hypnose og mindfulness.

Parterapi

Når Lillian jobber med par eller søskenpar, så ønsker hum alltid å treffe hver av partene til en time alene før parene møter sammen. Det er ofte lettere for den enkelte å få fortalt sin versjon av historien uten at den andre er til stede, og det gjør at hun blir litt kjent med hver av partene før de møter sammen. Det er den jevne strømmen med små problemer som ofte fører til utfordringer i et parforhold. Ofte spiller stress en negativ rolle i et parforhold.

Organisasjonspsykolog

Lillian har også en master i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Østfold. Før hun ble psykolog jobbet hun i mange år som leder i små og store organisasjoner, og har bistått bedrifter ved blant annet endringsprosesser.

Hun bistår organisasjoner når ansatte opplever høyt stressnivå, ved konflikter og mobbing i arbeidsmiljø, voldshendelser og ulykker (debrifing). Hun er også opptatt av ivaretagelse og rådgivning til ledere. Hun samarbeider med Ringvoll bedriftshelsetjeneste i Lilleeng Helsepark.

Undervisning/foredrag

Lillian har undervisningserfaring fra høyskolen i ledelse, fra DPS i traumer og dissosiasjon, i organisasjoner om debrifing, motivasjon, endringsprosesser og konflikthåndtering.

Hun holder kurs i mindfulness for traumatiserte. Ta kontakt om du er interessert, eller les mer om det på hjemmesiden.

Hun har ikke refusjonsordning, så du trenger ikke henvisning fra fastlegen. Tar imot klienter med bedrift eller forsikringsavtale.

KONTAKT

Psykolog Lillian Larsen

Lilleengveien 8,
1523 Moss
Tlf: 99 38 59 56

Webside

PLASSERING I HELSEPARKEN

Inngang A, 2. etg.

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Fredag: 09.00 – 20.00

FINN I KART