Psykologspesialist Geir Hildal

Geir er psykolog med utdannelse fra universitetet i Bergen, og har vært spesialistpsykolog i klinisk psykologi siden 1992.

Geir har bred klinisk erfaring gjennom praksis med både barn, ungdom og voksne.

Han har praksis både fra MST, multisystemisk terapi, som er et foreldretreningsprogram for familier med ungdom med utfordrende adferd, og også arbeid med COS, Circle of security, som er et foreldretreningsprogram for barn med tiknytningsutfordringer.

Geir har også erfaring fra arbeid i Bufetat og kommunalt barnevern, samt arbeid som sakkyndig både i barnevernsaker og barnefordelingssaker. I hans praksis benytter han en behandlingsform som er basert på kognitiv terapi, men også andre behandlingsformer brukes tilpasset den enkelte klient, f.eks hypnose og adferdsterapi.

Geir tok etterutdanning innen EMDR, som er en behandlingsmetode spesielt rettet mot traumebehandling.

Geir har driftsavtale med Helse Sør-Øst, noe som innebærer en timepris på for tiden kr 345.- Dette er en egenandel som gjelder til man når egenandelstaket på kr 2 185.- (i 2016).

KONTAKT

Psykologspesialist Geir Hildal

Lilleengveien 8,
1523 Moss
Tlf: 97 68 72 91

Webside

PLASSERING I HELSEPARKEN

Inngang A, 2. etg.

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Fredag: 08.30 – 16.00

FINN I KART