Ringvoll Bedriftshelsetjeneste – med hovedvekt på forebyggende arbeid

Ringvoll Bedriftshelsetjeneste startet opprinnelig sin virksomhet for ca 40 år siden ved å betjene Elkemkonsernets bedrifter i Moss; Rockwool, Skanem og Trio Ving.

— Etter hvert utviklet det seg til å bli bedriftshelsetjeneste for mer enn Elkemkonsernet. Vi ble et aksjeselskap som også kunne betjene andre bedrifter, og som da var eiet av de største bedriftene vi betjente, forteller leder for Ringvoll Bedriftshelsetjeneste Laila M Torp.

— Vi het den gangen Høyden Bedriftshelsetjeneste, og hadde kontorer ved porten til Trio Ving, så man kan si ringen nå er sluttet når vi er tilbake i dagens lokaler. Vi flyttet til Rabekkgata, der vi holdt til i mange år. Vi ble for ca 10 år siden Ringvoll og Høyden Bedriftshelsetjeneste, ved sammenslåing med Ringvoll Klinikkens Bedriftshelsetjeneste, en selvstendig del av Ringvoll Klinikken. Når vi flyttet hit igjen, ble vi hetende Ringvoll Bedriftshelsetjeneste, vi fusjonerte samtidig med Halden Felles BHT, og har nå inkludert Fredrikstad BHT som en del av oss.

— Vi har stort sett faste kunder, med litt forskjellige avtaler. Vi tilbyr alle type tjenester innen bedriftshelse og arbeidsmedisin. Bedriftshelsetjenesten jobber primært forebyggende. Vi ser stor nytte i det forebyggende arbeidet, og gjør dette alltid i samarbeid med kundene vi betjener. Å forebygge helseplager er langt rimeligere og gir mindre problemer for både den enkelte og samfunnet enn å behandle.

— Vi holder kurs og underviser mye, vi holder HMS- kurs for verneombud og ledere, noe som er lovpålagt. Vi holder førstehjelpskurs og hjertestarterkurs, disse kan arrangeres hos oss eller ute i bedriftene. Vi er fleksible og reiser gjerne ut dersom det er ønskelig. Vi deltar i bedriftenes nærværs- og sykefraværsarbeid, mye med sykefravær og oppfølging, og vi jobber mye sammen med ledere og ansatte innen det psykososiale området; eksempelvis med arbeidsglede og -mestring, håndtering av stress og arbeidspress, lederstøtte. Vi bistår i konflikter og mobbesaker, og kan utføre faktaundersøkelser. Vi er en objektiv og nøytral faglig rådgiver som bistår begge parter i et arbeidsforhold.

— Vi utfører arbeidsrelaterte helseundersøkelser/-samtaler med fokus på den jobben arbeidstakeren gjør og mulige risikoforhold i arbeidet . Hvis arbeidstakeren f.eks. er støyutsatt skal hørsel regelmessig overvåkes. Det samme gjelder lungefunksjon og annet ved forhold i arbeidsmiljøet som er potensielt helseskadelig. Vi deltar i AMU-møter, HMS-møter, og diverse temamøter. Vi får mye informasjon om bedriftene ved å delta i AMU og andre møteplasser og vi kan gi relevant og god informasjon tilbake, forteller Laila. Det å bli kjent med bedriftens ansatte og ledere er viktig for å kjenne til utfordringer og kunne bistå på rett måte i den enkelte bedrift.

— Vi behandler akutte skader oppstått på jobb og arbeidsrelaterte helseplager ved vår arbeidsmedisinske poliklinikk, vi har egen skadestue her på Lilleeng. Vi undersøker, vurderer, behandler og evt. henviser videre til sykehus dersom det er behov for det.

— Våre bedriftsfysioterapeuter jobber også mye med kartlegging og rådgivning innen ergonomi, vi ser på ergonomiske arbeids- stillinger og -metoder, og våre yrkeshygienikere kartlegger og/eller rådgir innen områder som inneklima, kjemikaliebruk, farer ved ulike industriprosesser m.m. Vi jobber mye med bistand og rådgivning mhp internkontroll og risikovurdering, noe vi ser på som svært nyttig forebyggende arbeid.

— Vi betjener kunder av mange slag og størrelser, alt fra store offentlige enheter og industribedrifter, til de aller minste bedriftene. Vi har ganske mange små bedrifter som kunder, og har utviklet et «småbedriftkonsept» tilpasset de minste bedriftene. Vi ønsker ha mange små bedrifter som kunder. Ofte har ikke de små bedriftene like store ressurser, samtidig som de trenger like mye bistand. Vi kan gjøre en stor forskjell og bidra til et bedre arbeidsmiljø med våre tilbud, og ønsker alle både store og små bedrifter hjertelig velkommen! Vi selger også enkelttjenester til andre enn våre faste kunder.

— Vi er nå nesten 30 medarbeidere, med kontorer på Øra i Fredrikstad, Greåker, Halden og Moss, samt et kontor i Askim hvor vi har åpent etter avtale med kundene der. Alle de andre kontorene er bemannet hver dag.

— Vi er godt kjent, vi kjenner bedriftene, har gode relasjoner og vi er også godt kjent i lokalmiljøet, noe som vi ser på som en stor styrke ift. å gjøre en best mulig jobb. Vi er også en del av et flott miljø her på Lilleeng, noe som gir oss både styrke og faglig fellesskap, det setter vi stor pris på, avslutter Laila.

Kom gjerne innom oss, kontakt oss på tlf. 69 25 31 06 og besøk vår hjemmeside www.ringvollbht.no for mer informasjon.

Denne saken ble opprinnelig publisert i Vingparkenmagasinet for 2020.

2023-01-19T12:24:30+01:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Gå til toppen