Kvernvik Nilsen råd & veiledningstj.

Gestaltterapeut Arne Kvernvik Nilsen, MNGF - Over 40 års arbeidserfaring innenfor sjelesorg, sosialt arbeid, ledelse, administrasjon.

Kontakt Kvernvik Nilsen råd & veiledningstj. Lilleengveien 8, inngang A, 1523 Moss 480 44 459
Åpningstider
Mandag - Fredag Lørdag - Søndag
Etter avtale Etter avtale
Plassering i helseparken
A
2

Tjenester/virksomhetsområde

 • Psykoterapi, råd og veiledning (voksne og unge, individuelle og par)
 • Styrke og bedre arbeids og samarbeidsmiljø
 • Kurs og gruppeundervisning i gestaltterapi og humanøkologi.

Eks: Å endre en statisk organisasjon til en dynamisk organisme

Undervisningserfaring innenfor fagområdene

 • Gestaltterapi (psykoterapi)
 • Humanøkologi
 • Debrifing (krise/akutthjelp etter traumatiske hendelser) både nasjonalt og internasjonalt (for psykologer, terapeuter, sosialarbeidere og ledere)

Arenaer: Privat og offentlig.

Internasjonalt arbeid/erfaring:

 • Straff og fengselsreformarbeid: Georgia og Romania
 • Helseprosjektsamarbeid: Norge – Russland
 • Sosialt arbeid og sjelesorg: England
 • Undervisning: Georgia, Romania
 • Foredragsholder; Eks: England, Tyskland, Nederland

Privatpraksis som psykoterapeut og veileder fra 1998. Samarbeidet med fastleger i samme tidsrom.

Utdanning innenfor ledelse, sjelesorg og psykoterapi, traume & krisehåndtering.