Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Kontakt Pasient- og brukerombudet Lilleengveien 8, inngang A, 1523 Moss 69 20 90 90
Åpningstider
Mandag - Fredag Lørdag - Søndag
09:00-14:30 Stengt
Plassering i helseparken
B
2
Våre behandlere
Marianne Eek
Pasient- og brukerombud
Magne Solberg
Seniorrådgiver
Aina Wold Mørk
Seniorrådgiver
Line Isabell S. Rytter
Seniorrådgiver

Hvis du har erfaringer og opplevelser som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet.